Politica GDPR

Sc Fireshow Srl, cu sediu în Sacalaz, Str. Industriei Nr.6, jud. Timis, tel : 0356.437.333 , fax : 0356.437.128, website: www.fireshow.ro, email: office@fireshow.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Fireshow SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

FIRESHOW SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

preluarea comenzilor lansate pe site sau telefonic

livrarea comenzilor

vă raspundem la întrebarile lansate prin intermediul formularului de contact

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, FIRESHOW SRL prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa nu poate să realizeze demersurile necesare pentru a vă livra comanda sau a vă răspunde.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (FIRESHOW SRL), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, FIRESHOW SRL va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul FIRESHOW SRL sunt următoarele:

Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE

Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004

Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002

Codul de procedură civilă

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a FIRESHOW SRL este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul FIRESHOW SRL sunt următoarele:

Pentru preluarea și livrarea comenzilor solicitate de către persoane fizice

nume, prenume,

detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

vărsta

În mod excepțional:

serie și număr CI/BI

CNP

Pentru a vă răspunde la întrebări lansate prin intermediul formularului de contact:

nume, prenume

detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul FIRESHOW SRL, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

FIRESHOW SRL prin serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la dumneavoastră.

 

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (FIRESHOW SRL) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

firmelor de curierat

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul FIRESHOW SRL de relații publice, și preluarea / livrarea comenzilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din FIRESHOW SRL la adresa:office@fireshow.ro sau în scris la sediul FIRESHOW SRL.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

13
iul
Blog
Ultimele noutati
Realizari
Realizari
În urma aniilor de activitate care ne-au ajutat în acumularea atât a experienței practice în ceeea ce privește industria pirotehnică, am avut onoarea și de a fi recunoscuți ani la rând în cadrul ``Topul Național al Firmelor``. Având numeroase nominalizări care s-au dovedit a fi reușite, începând din anul 2018 până în prezent.
Aboneaza-te acum la
Newsletter
GALERIE
Foto-Video de la evenimente
Topul Național al Firmelor 2018-2022
prezentare 2023
prezentare 2023
Topul Național al Firmelor 2022
prezentare 2023
Fireshow
Facebook LinkedIn Youtube Pinterest Instagram
Adresa

DEPOZIT ENGROS
Sacalaz, Str. Industriei Nr.6, jud. Timis

MAGAZIN PREZENTARE:
Timisoara, Spl. Penes Curcanu 4-5

Adresa

DEPOZIT ENGROS
TEL COMENZI ONLINE:  0740 677 922
Orar: Luni-Vineri: 8-17, Sambata: 8-14

MAGAZIN PREZENTARE:

Orar: Luni-Vineri: 8-17, Sambata: 8-14

Adresa

SUPORT CLIENTI

online@fireshow.ro
office@fireshow.ro

SC FIRESHOW SRL
CUI: RO25283107.
NRC J35/607/2009

 
 

office

 

Copyright 2024 © Fireshow SRL, Timisoara